การขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

japan-01

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีข่าวเรื่องการยกเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนที่ไปทัวร์ญี่ปุ่นก็ตามทีแต่ความชัดเจนในเรื่องนี้ก็ยังไม่โดดเด่นหรือชัดเจนมากนักดังที่เราเห็นจากการที่กระทรวงต่างประเทศออกมาแถลงข่าวเมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นเพื่อความสบายใจและความปลอดภัยในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น การยื่นเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นระยะสั้นจึงเป็นเรื่องที่นักเดินทางที่จะไปทัวร์ญี่ปุ่น ไปฝึกงาน หรือไปศึกษาต่อในช่วงเวลาสั้นๆ ควรกระทำซึ่งรายละเอียดการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นมีดังนี้

               ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นควรจะเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าให้พร้อมได้แก่หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ, รูปถ่ายที่ใช้ในการติดใบคำร้องยื่นขอวีซ่า, ใบคำร้องยื่นขอวีซ่าและแบบสอบถามเพื่อการขอวีซ่า, ตั๋วเครื่องบินไปกลับหรือรายละเอียดการเดินทางไปกลับ, Statement เงินเดือน, ใบตอบรับการเข้าศึกษาต่อจากประเทศญี่ปุ่น, Work permit หรือเอกสารอื่นๆ ตามที่สถานทูตต้องการโดยเอกสารดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมายเพราะเนื่องจากทางสถานทูตจะทำการตรวจสอบอีกครั้งซึ่งหากใช้เอกสารปลอมในการยานขอวีซ่าจะมีความผิดทางกฎหมายซึ่งทางญี่ปุ่นเขาเข้มงวดในเรื่องการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายมากครับ

               การยื่นขอวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศเพื่อการทัวร์ญี่ปุ่นหรือเพื่อศึกษาต่อหากไม่เกิน 90 วันจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วันทำการ แต่ถ้าหากนานเกินกว่านั้นอาจจะใช้เวลา 15-30 วันทำการ ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางจึงควรเพผื่อเวลาในการขอวีซ่าไว้ด้วยครับ

One single comment

  1. […] 2 ของประเทศญี่ปุ่นรองลงมาจากเกาะฮอนชู […]