ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

ในยุคสมัยนี้การมีความรู้และทักษะในภาษาที่สองถือว่าเป็นความได้เปรียบอย่างมากในการทำงาน เพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นและในอีกไม่นาน AEC ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่เราควรจะเรียนรู้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะไม่ให้เสียเปรียบนั้นเอง

elearning-1
และหากว่าในขณะนี้เราเรียนหรือว่าทำงานอยู่แล้ว ก็จะไม่มีเวลาไปเรียนตามสถาบัน เราอาจจ้างครูมาสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวที่บ้านได้ ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนั้นจะมีความได้เปรียบกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแบบอื่นๆ ก็คือความกระตือรือร้น การได้ใกล้ชิดกับครูผู้สอน เมื่อเราสงสัยอะไรก็สามารถซักถามได้ในทันที และมีการตอบโต้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างเร็ว อีกทั้งยังเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานแบบมีวันหยุดไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์หรือมีวันเวลาการทำงานที่ไม่แน่นอน แต่อยากเก่งอีกภาษาก็สามารถจ้างครูสอนพิเศษมาสอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวได้ ซึ่งเราสามารถระบุเวลาที่เราว่างหรือสะดวกในการเรียน อีกทั้งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงนั้นยังถูกลงมาก และประสิทธิภาพของครูผู้สอนก็มีมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้นผลลัพธ์ของการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวก็จะมีความแม่นยำขึ้นอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องเปิดใจให้มากและลบความเดิมๆ เกี่ยวกับไวยากรณ์ออกไปให้หมด อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้น การเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวก็จะเปล่าประโยชน์ เพราะจะทำตัวมีอคติต่อครูผู้สอนนั้นเอง