ประเภทของคนที่ไปทัวร์และสถานที่ๆควรไปเยือนตอนที่1

สำหรับคนไทยที่ไปทัวร์ฮ่องกงนั้นเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสามพวกใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 1)พวกที่ไปทัวร์ฮ่องกงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 2)พวกที่ไปทัวร์ฮ่องกงเพื่อไหว้พระขอพรหรือทัวร์แสวงบุญ และ 3)พวกที่ไปทัวร์ฮ่องเพื่อช้อปชิม ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นก็มีจุดมุ่งหมายในการไปเยือนดินแดนฮ่องกงที่แตกต่างกันดังนั้นในบทความใน 2-3 ตอนต่อจากนี้จึงขอเป็นตัวชี้แนะว่าคนที่เข้าข่ายในแต่ละกลุ่มนั้นควรที่จะไปเที่ยวที่ไหนจึงจะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนกันครับ

               กลุ่มแรกที่ควรจะกล่าวถึงเลยก็คือกลุ่มที่ไปเที่ยวฮ่องกงเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ คนกลุ่มนี้นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนวัยรุ่นตอนปลายไปจนถึงวัยทำงานโดยอาจจะทำงานเก็บเงินมาตลอดทั้งปีเพื่อใช้กับวันหยุดพักร้อนของตนซึ่งฮ่องกงมักจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนกลุ่มนี้เพราะเนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางไม่นานค่าครองชีพไม่สูงมาก มีวัฒนธรรมคุ้นเคยกับบ้านเรานั่นเองครับ

               สำหรับสถานที่แนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้เห็นทีคงจะหนีไม่พ้นสถานที่แห่งบรรยากาศและธรรมชาติอันสวยหรูอย่างชายหาดรีพัลส์เบย์ที่เราสามารถเดินเที่ยวชมเล่นน้ำเอาบรรยากาศได้หรืออาจจะขึ้นเขาไป Victoria Peak เพื่อชมความงามทั้งเมืองด้วยตาตนเองพร้อมถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆ พร้อมชม Symphony Of Lights ในยามค่ำคืนก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย นอกจากนี้การไปเดินเก็บภาพที่ระลึกคู่ลายมือของดารานักแสดงชื่อดังของจีนและฮ่องกงที่ Avenue Of Star ก็ยังสามารถทำได้อีกด้วยครับ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่ผมนำเสนอมานี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวฮ่องกงในกลุ่มแรกที่มีเวลาจำกัดครับ

การขอวีซ่าเข้าฮ่องกง

hongkong-045

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการทำสนธิสัญญากับฮ่องกงว่าผู้ที่ไปทัวร์ฮ่องกงเพื่อการท่องเที่ยว การประชุม เยี่ยมญาติหรือไปติดต่องานหากอยู่ในฮ่องกงไม่เกิน 30 วันไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก็ตามทีแต่ก็ยังมีอีกหลายกรณีที่เราจำเป็นต้องทำวีซ่าเพื่อเข้าฮ่องกงอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นเพื่อเป็นความรู้ไว้สำหรับกรณีอื่นในอนาคตที่นอกเหนือจากการไปทัวร์ฮ่องกงเพื่อการท่องเที่ยว เรามาทราบถึงขั้นตอนการทำวีซ่าเข้าฮ่องกงกันดีกว่าครับ

               บุคคลที่ต้องยื่นขอวีซ่าเข้าฮ่องกงนั้นได้แก่บุคคลที่มาทำธุระอยู่ในฮ่องกงเกินกว่า 30 วันซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะเป็นคนที่มาเรียนต่อ มาทำธุรกิจ เปิดบริษัทข้ามชาติ เป็นหลักซึ่งเอกสารที่ต้องใช้เตรียมยื่นขอวีซ่ามีดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

               ใบขอ authorize จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ฮ่องกง

รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

Work Permit หรือใบอนุญาตให้ทำงานต่างด้าวซึ่งใบนี้นายจ้างทางฮ่องกงจะเป็นผู้อออกให้

หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

หลักฐานการทำงาน

จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน วัตถุประสงค์ของการเดินทาง วันลาหยุดงาน หรือ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

การขอวีซ่านั้นหากเอกสารทุกอย่างครบถ้วนจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 4 วันทำการครับ

แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าคนที่ไปทัวร์ฮ่องกงเพื่อการท่องเที่ยวจะไม่ต้องขอวีซ่าก็ตาม แต่ก็มีกฎข้อบังคับว่าหนังสือเดินทางที่ใช้นั้นต้องยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนะครับไม่เช่นนั้นก็หมดสิทธิ์เข้าเหยียบฮ่องกงทุกกรณี