พาไปรู้จักสถานที่สำคัญในเนปาล

Nepal-11

สำหรับนักเดินทางท่านไหน ยังไม่เคยท่องเที่ยวเนปาล วันนี้ทัวร์เนปาลจะพาคุณไปรู้จักสถานที่เที่ยวสำคัญๆกัน เรียกได้ว่ายังไม่ทันจองตั๋วก็ได้ทัวร์ฟรีๆกันแล้ว

·       พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 2 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งชาตินี้เป็นที่รวบรวมอาวุธและสิ่งประดิษฐ์ที่วิจิตรประณีตของเนปาลไว้ตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคกลาง จะกระทั่งปัจจุบัน โดยการจัดแสดงทางโบราณคดี และทางประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดราชการ ฤดูร้อน  เปิดเวลา 09.30-15.00 น.

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ  ตั้งอยู่หลังเนินเขาสวะยัมภูนาถ ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตกไปประมาณ 3 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์นี้เป็นแหล่งรวบรวมสัตว์ต่างๆ อาทิ ผีเสื้อ ปลา สัตว์เลื้อยคลาน นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ต้นไม้และซากฟอสซิลหลากหลาย ที่มีการเก็บรวบรวมมาจากภายในประเทศ แต่ไม่สามารถถ่ายรูปในพิพิธภัณฑ์ได้  พิพิธภัณฑ์นี้เปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดราชการ เวลา 10.00-17.00 น. สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 4271899

·       วัดปศุปฏินาถ  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ตัววัดสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มัลละ เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุฏินาถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพราะแม่น้ำสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคานั่นเอง  วัดนี้มีหลังคาทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงิน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาล ถึงแม้ผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าไปภายในวัดแห่งนี้ แต่นักท่องเที่ยวสามารถชมตัววัดและดูกิจกรรมที่มีขึ้นภายในเขตของวัดได้ชัดเจนจากบนฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำพัคมาตี โดยที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวัดแห่งนี้เป็นมรดกโลกแล้วในปีพ.ศ. 2522 วัดนี้มีความสำคัญในช่วงเทศกาลศิวะราตรี

·       ฉพะหิล  เชื่อกันว่าสถูปแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช โดยจารุมะติ ซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นโบราณอยู่รอบๆสถูปด้วย

·       จันทระ วินายัก  วัดนี้ตั้งอยู่ห่างจากสถูปฉพะหิลไปทางทิศเหนือประมาณ 200 เมตร วัดแห่งนี้มีหลังคา 2 ชั้น ทำด้วยทองเหลือง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระคเณศ

·       เขตชานเมืองกาฐมาณฑุโพธินาถ หรือพุทธนาถ เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ บริเวณวัดเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทะมหายานจากธิเบตที่อพยพเข้ามาในปี พ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระธิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 ด้วยเช่นกัน

·       โคการ์ณะ  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับการละเล่นหลวงต่างๆ มีอีกชื่อหนึ่งว่า สวนซาฟารีโคการ์ณะ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถพบเห็บสัตว์ป่าต่างๆได้ในบริเวณนี้เช่น กวางลายจุด ทางส่วนเหนือของ โคการ์ณะนั้นมีเจดีย์โคคเณศวร มหาเทพตั้งอยู่

·       สางขุ  เป็นเมืองของชาวเผ่าเนวารีที่มีอาคารและวัดวาอารามเก่าแก่อยู่มากมาย ด้านหลังของหมู่บ้านมีบันไดหินที่ทอดยาวไปสู่พัชระ โชคินี ซึ่งเป็นวัดทางประวัติศาสตร์ มองลงมาจากด้านบนจะเห็นภาพวิถีชีวิตพื้นถิ่นที่น่าสนใจ

·       สุนทรีชล  มีความงดงานในด้านทัศนีย์ภาพ เพราะประกอบไปด้วยน้ำตกตระการตา แก่งและหินรูปทรงแปลกตา จัดได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดี เนื่องจากอยู่ไม่ห่างตัวถนนมากนัก

กีรติปุร์  เป็นเมืองเล็กๆ อยู่บนยอดเขาในหุบเขากาฐมาณฑุ อยู่บนสันเขาทางทิศตะวันตกของแม่น้ำพัคมาตี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ อยู่บนสันเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 8 กิโลเมตร โดยมีมหาลัยตริภูวัน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของเนปาลตั้งอยู่ที่ด้านล่างของเมืองกีรติปุร์มีสิ่งต่างๆให้เลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์และวัดเก่าแก่หรือบ้านเรือนแบบโบราณ ชาวบ้านที่นี่บางคนยังคงแต่ตัวด้วยชุดพื้นเมือง และยังสามารถพบเห็นการใช้หูกทอผ้าของชาวบ้านเพื่อส่งไปขายในกาฐมาณฑุด้วย