รู้ไว้ก่อนไปนิวซีแลนด์

NewZealand-12

มีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งของไทยที่ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกยุคสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะไปที่แห่งใดนั่นก็คือคำว่า “เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม” ดังนั้นหากเราคิดจะไปทัวร์นิวซีแลนด์แล้วเราก็ควรที่จะเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวนิวซีแลนด์เพื่อที่เวลาไปทัวร์นิวซีแลนด์จะได้ทำตัวได้ถูกต้องครับ

               การดำเนินชีวิตของชาวนิวซีแลนด์นั้นโดยทั่วไปจะคล้ายคลึงกับประเทศทางตะวันตกแต่ก็มีบางอย่างที่แปลกออกไป เช่นชาวกีวีจะชอบเล่นกีฬาเป็นพิเศษรวมไปถึงยังเชื่อในเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคม เหล่านี้เป็นต้น

               ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มักจะเป็นมิตรกับคนทั่วไปและไม่ชอบมีพิธีรีตองหรือพิธีการมากนัก การพูดคุยก็จะใช้ภาษาง่ายๆ สบายๆ ไม่ซับซ้อนเว้นแต่การติดต่อทางภาษเขียนหรือการติดต่อกับทางราชการหรืออย่างเป็นทางการจึงจะใช้ภาษาที่เป็นระเบียบแบบแผนโดยภาษาที่ชาวนิวซีแลนด์ใช้นั้นโดยทั่วไปจะใช้ภาษาอังกฤษแต่หากไปแถบพื้นเมืองก็อาจจะได้ยินภาษาพื้นเมืองท้องถิ่นบ้าง

               อีกเรื่องหนึ่งที่คนที่ไปทัวร์นิวซีแลนด์ควรทราบก็คือมารยาทในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวนิวซีแลนด์โดยชาวนิวซีแลนด์นั้นมักจะชอบคนที่เข้าแถวรอคิว, คนที่ขออนุญาตก่อนจะสูบบุหรี่,นอกจากนี้เมื่อเราเดินตามทางเท้า ควรที่จะเดินชิดซ้ายเสมอเพื่อให้ทางกับคนอื่นที่สวนทางมาเพราะการเดินเป็นกลุ่มเต็มทางเท้าที่นิวซีแลนด์นั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง, ห้ามถ่มน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกลงบนพื้น หรือกระทำการใดๆ ที่แสดงออกถึงความรุนแรงทำร้ายร่างกายเช่น การตบตี หรือการลงโทษเด็ก ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นการทำผิดกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ครับ