ทัวร์พม่า ชมพระบรมธาตุชเวดากอง

myanmar-06

พระบรมธาตุชเวดากองจัดเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่า ไม่ว่าใครที่มาทัวร์พม่าต่างก็ต้องมาสักการะชมความงามของพระเจดีย์แห่งนี้ พระมหาเจดีย์เป็นทองคำ ที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 109 เมตร ประดิษฐานอยู่บนเนินดินที่ชื่อ “Singu-Ttara” ซึ่งมีลานรูปสี่เหลี่ยม และเป็นเนินที่ประมาณ 473 เมตร รอบฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ อีกร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ ประกอบด้วยเพชร 5,448 เม็ด ทับทิม ไพลิน บุษราคัมอีก 2,17 เม็ด เบื้องล่างมีสิ่งปลูกสร้างรายล้อมอยู่โดยรอบกว่า 100 หลัง ทั้งสถูปวิหาร วิหารทิศ วิหารราย และศาลาอำนวยการ  ในปัจจุบันชาวพุทธจากทั่วโลกก็มาประกอบกิริยาบุญในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการกวาดลานพระเจดีย์ทุกวัน

               ในการเข้าชมเจดีย์ชเวดากองจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ 5 USD ค่ะ ในการเข้าชมนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า แม้แต่ถุงน่องก็ห้ามใส่เพราะถือว่าไม่สุภาพค่ะ ใส่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ด้านนอกสุดของศาสนสถานทุกแห่งจนถึงภายในศาสนสถาน สำหรับเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีห้ามสวมกระโปรงสั้นกางเกงขาสั้น เสื้อเอวลอย สายเดี่ยว เกาะอก เข้าไปในศาสนสถานทุกแห่งโดยเด็ดขาด

               สถานที่เที่ยวส่วนใหญ่ในพม่านั้นจะเป็นวัดวาอารมมากกว่าอย่างอื่น ฉะนั้นหากใครจะมาทัวร์พม่าล่ะก็ เตรียมชุดสำหรับเข้าวัดไว้ด้วยนะคะ เพราะที่นี่ค่อนข้างที่จะเคร่งในเรื่องการแต่งกายเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะ