คำถามที่ไม่สร้างสรรค์

สวัสดีเพื่อนๆ นักเดินทางทุกท่านครับ มีนักเดินทางหลายคนถามผมว่าผมชอบทำอะไรเมื่อไปทัวร์บาหลีซึ่งผมเองเมื่อฟังคำถามแล้วก็แทบอยากจะหัวเราะออกมาดังๆ เพราะคิดกันแบบง่ายๆ ว่าเราจะไปทัวร์บาหลีทำไมถ้าเราไม่ไปเพราะต้องการไปเที่ยวหรือไปพักผ่อน

bali-06
แต่จะว่าไปแล้วผมเองก็เคยคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าบางครั้งคนที่ไปทัวร์บาหลีนั้นเขาเองอาจจะไม่ใช่แค่อยากไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนก็ได้เพราะบางคนไปทัวร์บาหลีก็เพื่อต้องการไปศึกษาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวบาหลี บางคนไปทัวร์บาหลีเพื่อต้องการไปชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามและเก่าแก่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราดังนั้นการไปทัวร์บาหลีจึงไม่ได้หมายความถึงแต่แค่การไปเที่ยวเท่านั้น
แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างการไปทัวร์บาหลีเพื่อท่องเที่ยวกับการไปทัวร์บาหลีเพื่อจุดประสงค์อื่นก็ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาครับว่าส่วนใหญ่กว่า 95% ไปบาหลีเพื่อไปเที่ยวดังนั้นหากมีใครมาถามว่าไปทัวร์บากหลีเพื่ออะไรไม่ว่าใครก็ต้องตอบไปก่อนว่าไปทัวร์เพื่อไปเที่ยวอย่างแน่นอน
นอกจากคำถามที่ว่าไปทัวร์บาหลีเพื่ออะไรแล้วยังมีคำถามอื่นแนวนี้อีกมากมายเช่นไปทัวร์บาหลีไปกับใคร ไปทัวร์บาหลีอย่างไร ไปทัวร์บาหลีแล้วได้อะไร ซึ่งคำถามเหล่านี้ผมเองต้องบอกเลยครับว่าเป็นคำถามที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์สักเท่าไหร่นักดังนั้นจึงมีหลายครั้งที่เมื่อผมได้ยินคำถามดังกล่าวก็มักจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เสียแทบทุกครั้งเพราะเนื่องจากว่าถึงตอบไปก็ไม่มีประโยชน์